Nr 19/2023 Z punktu widzenia…
4 The City as a Space of Culture

Nr 19/2023 Z punktu widzenia…

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Projektowanie skoncentrowane na życiu – wołanie o nowy paradygmat

  3. Deaf design? Wyzwania projektowania inkluzywnego na przykładzie wystawy Głusza w Muzeum Śląskim

  4. Modernistyczna arkadia i przestrzenie kompensacyjne z punktu widzenia architektki

  5. Miasto jako przestrzeń kultury

  6. Ciało i środowisko jako aktywny współpodmiot poznania – wiedza ucieleśniona w pracy z gliną

  7. Unaukowić dizajn, czyli jak powstało wzornictwo przemysłowe. Kultura projektowania w Polsce lat 60.

  8. Razem z przemysłem w służbie społeczeństwu. Powołanie Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych w 1963 roku w kontekście międzynarodowym


4 The City as a Space of Culture

The life in the city changes quicker than its structures; the city always falls behind our expectations. This article describes public space from the designer’s perspective, also in the context of designs that were and will be. The author treats public space as a space of culture where opposing views, attitudes, ideas, longings and dreams collide. To this aim, several characteristic examples of thinking about the city over the past 100 years are presented, along with considerations about the appearance of cities in the future – most probably both the return to the traditional form of public space and completely different visions of life in the city will come about. Public space should be treated as an area of culture where the future is modelled and discussed. It should be a permanent space of exchange of information and social communication, training ground of new solutions, meeting point, and not only an area of political and commercial entertainment.

Keywords: public space, culture, city, future