Nr 19/2023 Z punktu widzenia…
4 Miasto jako przestrzeń kultury

Nr 19/2023 Z punktu widzenia…

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Projektowanie skoncentrowane na życiu – wołanie o nowy paradygmat

  3. Deaf design? Wyzwania projektowania inkluzywnego na przykładzie wystawy Głusza w Muzeum Śląskim

  4. Modernistyczna arkadia i przestrzenie kompensacyjne z punktu widzenia architektki

  5. Miasto jako przestrzeń kultury

  6. Ciało i środowisko jako aktywny współpodmiot poznania – wiedza ucieleśniona w pracy z gliną

  7. Unaukowić dizajn, czyli jak powstało wzornictwo przemysłowe. Kultura projektowania w Polsce lat 60.

  8. Razem z przemysłem w służbie społeczeństwu. Powołanie Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych w 1963 roku w kontekście międzynarodowym


4 Miasto jako przestrzeń kultury

Życie w mieście zmienia się szybciej niż jego struktury, miasto zawsze jest w niedoczasie w stosunku do naszych oczekiwań. W artykule piszę o przestrzeni publicznej z pozycji dizajnera, a więc też w kontekście projektów, które były i są do zrealizowania. Traktuję przestrzeń publiczną jako przestrzeń kultury, w której ścierają się odmienne poglądy i postawy, wyobrażenia, tęsknoty i marzenia. W tym celu przedstawiam kilka charakterystycznych przykładów sposobu myślenia o mieście w okresie ostatnich 100 lat, ale również zastanawiam się, jak mogą wyglądać miasta przyszłości – bowiem najprawdopodobniej zarówno ponawiane będą próby powrotu do tradycyjnej formy przestrzeni publicznej, jak i realizowane wizje miast, w których żyje się zupełnie inaczej. Przestrzeń publiczną należy traktować jako obszar kultury, w którym modeluje się i dyskutuje przyszłość. Powinna być stale obszarem wymiany informacji i komunikacji społecznej, poligonem nowych rozwiązań, miejscem spotkań, a nie tylko terenem politycznych i komercyjnych rozgrywek.