O nas

„Formy” to internetowe pismo o dizajnie wydawane przez Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie.
Publikuje recenzowane artykuły o charakterze problemowym – sześć esejów na kwartał. Na czasopismo składają się także Krótkie Formy redagowane przez zespół studencki – kilka tekstów miesięcznie.

Wierzymy, że taki dwugłos jest polskiemu środowisku projektowemu potrzebny. Pozwala prezentować różne perspektywy, umożliwia wymianę doświadczeń, daje okazję do konfrontowania postaw i weryfikowania sądów.

Mamy nadzieję, że wymagająca skupienia forma artykułów skłoni czytelników do głębszej refleksji i zainicjuje zaangażowaną dyskusję na temat roli projektantów w zmieniającym się świecie, będzie miała wpływ na kształt dyscypliny oraz sposoby kształcenia studentów. Chcemy, aby pismo dotarło nie tylko do środowiska akademickiego, ale też do aktywnie działających projektantów i krytyków dizajnu.

Zapraszamy do zabrania głosu całe środowisko.

Redakcja internetowego pisma
o dizajnie FORMY

Piotr Hojda
redaktor naczelny
+48 889 159 481
[email protected]

Czesława Frejlich
materiały krajowe
+48 605 398 685
[email protected]

Piotr Michura
materiały zagraniczne
[email protected]

Kamil Kamysz
redaktor techniczny
[email protected]

Dawid Kozłowski
media społecznościowe
[email protected]

Mariusz Sobczyński
redakcja tekstów

 

Rada Naukowa

prof. Maria Dziedzic / ASP Kraków
dyr. Ewa Gołębiowska / Zamek Cieszyn
dr hab. Piotr Jędrzejewski / ASP Wrocław
prof. Irma Kozina / ASP Katowice
dr hab. Justyna Kucharczyk / ASP Katowice
dr hab. Piotr Mikołajczak / ASP Gdańsk
prof. Gabriel Palowski / ASP Wrocław
dr hab. Łukasz Stawarski / UAP Poznań
prof. Michał Stefanowski / ASP Warszawa
prof. Jarosław Szymański / ASP Gdańsk
dr hab. Mariusz Włodarczyk / ASP Łódź

 

Krótkie Formy
redakcja 2019/2020

Iga Puzdrowska
redaktor naczelna
[email protected]

Kacper Greń

Olga Konik

Helena Maciukiewicz

Dominika Bielecka
korespondentka z Warszawy

Krzysztof Gębarowski
Julia Mikusek
Weronika Sikora
Anna Warzecha
Julia Żak
redakcja tekstów

 

Krótkie Formy
redakcja 2018/2019

Jeremiasz Rzenno
redaktor naczelny
[email protected]

Olga Konik
sekretarz redakcji
[email protected]

Joanna Kułakowska-Lis
redakcja tekstów

 

Wydawca

Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

„Rzecz Piękna” Fundacja Rozwoju Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 

ISSN 2657-8727