O nas

„Formy” to internetowe pismo o dizajnie wydawane przez Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie.
Publikuje recenzowane artykuły o charakterze problemowym – sześć esejów na kwartał. Na czasopismo składają się także Krótkie Formy redagowane przez zespół studencki – kilka tekstów miesięcznie.

Wierzymy, że taki dwugłos jest polskiemu środowisku projektowemu potrzebny. Pozwala prezentować różne perspektywy, umożliwia wymianę doświadczeń, daje okazję do konfrontowania postaw i weryfikowania sądów.

Mamy nadzieję, że wymagająca skupienia forma artykułów skłoni czytelników do głębszej refleksji i zainicjuje zaangażowaną dyskusję na temat roli projektantów w zmieniającym się świecie, będzie miała wpływ na kształt dyscypliny oraz sposoby kształcenia studentów. Chcemy, aby pismo dotarło nie tylko do środowiska akademickiego, ale też do aktywnie działających projektantów i krytyków dizajnu.

Zapraszamy do zabrania głosu całe środowisko.

Wydawca

Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

„Rzecz Piękna” Fundacja Rozwoju Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ISSN 2657-8727

Redakcja internetowego pisma
o dizajnie FORMY

dr Piotr Hojda / WFP ASP w Krakowie
redaktor naczelny
+48 889 159 481
[email protected]

prof. Czesława Frejlich / WFP ASP w Krakowie
materiały krajowe
+48 605 398 685
[email protected]

dr Joanna Krokosz / WFP ASP w Krakowie
materiały krajowe, projektowanie społecznie odpowiedzialne

dr hab. Piotr Michura / School of the Art Institute of Chicago (SAIC)
materiały zagraniczne
[email protected]

dr hab. Karol Murlak / School of Form / Pratt Institute
materiały zagraniczne

dr Kamil Kamysz / WFP ASP w Krakowie
redaktor techniczny
[email protected]

dr Dawid Kozłowski / WFP ASP w Krakowie
media społecznościowe
[email protected]

Mariusz Sobczyński
redakcja tekstów

Rada Naukowa

prof. Maria Dziedzic / ASP Kraków
Ewa Gołębiowska / SPFP
dr hab. Piotr Jędrzejewski / ASP Wrocław
prof. Irma Kozina / ASP Katowice
dr hab. Justyna Kucharczyk / ASP Katowice
dr hab. Piotr Mikołajczak / ASP Gdańsk
prof. Gabriel Palowski / ASP Wrocław
dr hab. Łukasz Stawarski / UAP Poznań
prof. Michał Stefanowski / ASP Warszawa
prof. Jarosław Szymański / ASP Gdańsk
prof. Mariusz Włodarczyk / ASP Łódź

Krótkie Formy
redakcja 2019/2020

Iga Puzdrowska
redaktor naczelna

Kacper Greń

Olga Konik

Helena Maciukiewicz

Dominika Bielecka
korespondentka z Warszawy

Krzysztof Gębarowski
Julia Mikusek
Weronika Sikora
Anna Warzecha
Julia Żak
redakcja tekstów

Krótkie Formy
redakcja 2018/2019

Jeremiasz Rzenno
redaktor naczelny

Olga Konik
sekretarz redakcji

Joanna Kułakowska-Lis
redakcja tekstów