Informacje dla autorów

Informacje dla autorów artykułów recenzowanych

Osoby zainteresowane publikacją artykułu proszone są o przesłanie streszczenia o objętości nie większej niż 1500 znaków ze spacjami. Abstrakt powinien zawierać następujące elementy.

Imię i nazwisko autora
lub autorów w układzie alfabetycznym (jeśli jednak zespół ma lidera, powinien on zostać wymieniony na pierwszym miejscu)

Słowa kluczowe
Należy podać pięć haseł (1–3 wyrazy) opisujących zakres tematyczny artykułu. Słowa kluczowe należy podać w kolejności od najbardziej ogólnego.

Streszczenie
Powinno zawierać krótki opis pracy i podejmowanej problematyki. Należy opisać, co zostało zrobione i co osiągnięte. Wyjaśnić cel badań i zastosowaną metodę badawczą. Wymienić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników. Wskazać, co stanowi o oryginalności opracowania, jakie zawarto nowe informacje lub jakie zaprezentowano wartości.

Objętość tekstu artykułu
Tekst nie powinien przekraczać 8–10 stron maszynopisu (maksymalnie 18 tysięcy znaków ze spacjami). Powinien zawierać przypisy w systemie oksfordzkim (Oxford Referencing System) i bibliografię.

Biogram
Nie więcej niż 500 znaków ze spacjami. Należy w nim podać tytuł naukowy autora, instytucję, którą reprezentuje, krótko opisać najważniejsze jego dokonania oraz nagrody, a także wskazać kontakt do autora w sieci (e-mail, ewentualnie strona internetowa) oraz załączyć zdjęcie autora (preferowane kadrowanie w kwadracie).

 

Informacja dla autorów Krótkich Form

Materiał do publikacji w dziale Krótkie Formy powinien zawierać następujące elementy.

Imię i nazwisko autora

Tytuł artykułu

Tagi
Należy podać maksymalnie trzy słowa opisujące zakres tematyczny artykułu. Tagi należy podać w kolejności od najbardziej ogólnego.

Układ tekstu
Artykuł powinien mieć lead, może zawierać śródtytuły oddzielające poszczególne części tekstu.

Objętość tekstu
Tekst nie powinien przekraczać trzech stron maszynopisu (maksymalnie 6 tys. znaków ze spacjami). Może zawierać przypisy i bibliografię, jeżeli są konieczne.

Ilustracje
Przesyłając tekst, należy pamiętać również o dołączeniu ilustracji. Jeśli wykorzystane mają zostać cudze ilustracje, to tylko za pisemną zgodą właściciela praw autorskich lub na licencji CC.

Biogram autora
Nie więcej niż 500 znaków ze spacjami. Należy podać informacje kontaktowe (e-mail, ewentualnie strona internetowa) oraz załączyć zdjęcie autora (preferowane kadrowanie w kwadracie).