Nr 8/2021 Dizajn z Poznania
Publikacja 02.04.2021

6 Meblowanie miasta na przykładzie Poznania

Pandemia przyspieszyła zmiany i ośmieliła wiele miast do przewartościowania myślenia o funkcji przestrzeni publicznej. Nie tylko liczne ulice zostały oddane, częściowo lub całościowo, pieszym i rowerzystom, zwrócono także większą uwagę na wartości rekreacyjne przestrzeni publicznej, jej wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne mieszkańców.

czytaj artykuł
Nr 11/2021 Współuczestniczenie i współprojektowanie
Publikacja 31.12.2021

2 Czy woli Pan/Pani czerwony, czy niebieski?

Prace realizowane przez Towarzystwo Projektowe od 1996 roku pokazują, jak zmienia się podejście do partycypacji w projektach dotyczących przestrzeni miejskiej. Pokazują również, że choć rośnie świadomość społeczna dotycząca znaczenia przestrzeni publicznej oraz chęć współdecydowania o jej kształcie, to partycypacja nie może zastąpić badań socjologicznych ani wiedzy eksperckiej.

czytaj artykuł
Nr 11/2021 Współuczestniczenie i współprojektowanie
Publikacja 31.12.2021

3 Prototypowanie miasta

Choć działania z zakresu projektowania taktycznego są realizowane na ograniczonym obszarze i w małej skali, to płynące z nich wnioski i wprowadzane w ten sposób rozwiązania mają wpływ na to, jak miasto kształtowane będzie w przyszłości.

czytaj artykuł
Nr 14/2022 Wokół cyrkularności
Publikacja 07.11.2022

3 Cykl: odbierz, przetwórz, wdróż i powtórz. Rola recyklatu we współczesnym projektowaniu – rozważania na temat surowca

Jedną z większych pod względem masy grup odpadów na świecie są zużyte opony. 
W związku z ciągłym wzrostem liczby zużywanych produktów tego rodzaju i długim czasem ich biodegradacji są one istotnym zagrożeniem dla środowiska.

czytaj artykuł
Nr 19/2023 Z punktu widzenia…
Publikacja 28.12.2023

4 Miasto jako przestrzeń kultury

Przestrzenią publiczną zajmujemy się w Towarzystwie Projektowym od wielu lat. Powstały liczne projekty, które można zobaczyć na ulicach różnych miast, można z nich korzystać, po prostu są.

czytaj artykuł