Marta Leśniakowska

Historyczka sztuki, prof. Polskiej Akademii Nauk, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w problematyce nowoczesnej architektury i kultury wizualnej w perspektywie transdyscyplinarnej. Autorka 10 książek oraz wielu tekstów naukowych i krytycznych, publikowanych między innymi w „Tekstach Drugich”, „Kontekstach”, „Modusie”, „Biuletynie Historii Sztuki”, „Roczniku Historii Sztuki”, „Miejscu”, „Nowych Książkach” i publikacjach zbiorowych. Juror i kurator kilku wystaw. Członek zespołów eksperckich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, rad programowych (między innymi dwukrotnie Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki) oraz fundacji zajmujących się współczesną kultur artystyczną (Profile, Centrum Architektury, Kultura Miejsca). Odznaczona przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego srebrnym Medalem Zasłużona Kulturze Gloria Artis (2014). Oprócz pracy naukowej uprawia fotografię, prezentowaną i nagradzaną na wystawach w kraju i za granicą (prace w kolekcjach prywatnych i publicznych, w tym w Muzeum Narodowym we Wrocławiu). Mieszka w Warszawie.

Nr 2/2019 Wokół Bauhausu

4 Nowy początek. Kobiety Bauhausu