fot. Anna Harazmus

Dagmara Stanosz

Absolwentka etnologii i podyplomowych studiów z historii sztuki na Uniwersytecie Śląskim, podyplomowych studiów literacko-artystycznych oraz studiów edytorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie realizuje doktorat wdrożeniowy w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego pod tytułem Mapowanie percepcji. Projektowanie narracji inkluzywnych w muzeach. Pracuje w Muzeum Śląskim. Prowadzi badania w zakresie antropologii sensorycznej i kognitywnej, w szczególności relacje między językiem i percepcją.

fot. Anna Harazmus