prof. Marta Leśniakowska

Prof. PAN dr hab., historyczka i krytyczka sztuki, profesor w Instytucie Sztuki PAN, wykładowczyni akademicka. Prowadzi badania w ujęciu transdyscyplinarnym i antropologiczno-kulturowym z zakresy teorii i historii architektury, kultury wizualnej XIX–XXI w., metodologii historii sztuki i nowej historii sztuki w perspektywie nowej humanistyki. Pionierka badań nad architektkami. Autorka dziesięciu książek oraz wielu tekstów naukowych i artykułów. Odznaczona Medalem Zasłużona Kulturze Gloria Artis Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014), oraz medalem Bene Merenti za osiągnięcia dydaktyczne.