fot. Magda Kubal-Czerwińska

Mikołaj Czerwiński Ph.D.

Uzyskał stopień doktora na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Illinois w Chicago (UIC). Praca nad jego rozprawą doktorską była możliwa dzięki stypendium Fulrbighta. Dwukrotnie uczestniczył w międzynarodowej wymianie stypendialnej doktorantów NAWA – PROM na Uniwersytecie Jagiellońskim. Duże doświadczenie dydaktyczne zdobył między innymi na UIC, School of the Art Institute of Chicago i Lake Forest College.

fot. Magda Kubal-Czerwińska