Nr 19/2023 Z punktu widzenia…
7 Razem z przemysłem w służbie społeczeństwu. Powołanie Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych w 1963 roku w kontekście międzynarodowym

Nr 19/2023 Z punktu widzenia…

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Projektowanie skoncentrowane na życiu – wołanie o nowy paradygmat

  3. Deaf design? Wyzwania projektowania inkluzywnego na przykładzie wystawy Głusza w Muzeum Śląskim

  4. Modernistyczna arkadia i przestrzenie kompensacyjne z punktu widzenia architektki

  5. Miasto jako przestrzeń kultury

  6. Ciało i środowisko jako aktywny współpodmiot poznania – wiedza ucieleśniona w pracy z gliną

  7. Unaukowić dizajn, czyli jak powstało wzornictwo przemysłowe. Kultura projektowania w Polsce lat 60.

  8. Razem z przemysłem w służbie społeczeństwu. Powołanie Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych w 1963 roku w kontekście międzynarodowym


7 Razem z przemysłem w służbie społeczeństwu. Powołanie Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych w 1963 roku w kontekście międzynarodowym

Potrzeba powołania oddolnej organizacji zrzeszającej projektantów wzornictwa przemysłowego pojawiła się na początku lat 60. w momencie, kiedy nowe pokolenie dizajnerów zaczęło zauważać, że projektowanie dla przemysłu staje się czymś odrębnym od zakorzenionego w sztuce stosowanej wzornictwa mebli, ceramiki czy tkanin. U źródeł powołania w 1963 roku Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, oprócz chęci podkreślenia odrębności dziedziny uważanej za nową, stały ambicje włączenia się w międzynarodowy dyskurs, przede wszystkim za pomocą dołączenia do International Council of Societies of Industrial Design. Artykuł omawia genezę powstania SPFP w kontekście polskich i zagranicznych organizacji projektowych, wskazując na dyskusje i zjawiska mające miejsce równolegle po obu stronach żelaznej kurtyny.