Nr 19/2023 Z punktu widzenia…
1 Projektowanie skoncentrowane na życiu – wołanie o nowy paradygmat

Nr 19/2023 Z punktu widzenia…

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Projektowanie skoncentrowane na życiu – wołanie o nowy paradygmat

  3. Deaf design? Wyzwania projektowania inkluzywnego na przykładzie wystawy Głusza w Muzeum Śląskim

  4. Modernistyczna arkadia i przestrzenie kompensacyjne z punktu widzenia architektki

  5. Miasto jako przestrzeń kultury

  6. Ciało i środowisko jako aktywny współpodmiot poznania – wiedza ucieleśniona w pracy z gliną

  7. Unaukowić dizajn, czyli jak powstało wzornictwo przemysłowe. Kultura projektowania w Polsce lat 60.

  8. Razem z przemysłem w służbie społeczeństwu. Powołanie Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych w 1963 roku w kontekście międzynarodowym


1 Projektowanie skoncentrowane na życiu – wołanie o nowy paradygmat

Żyjemy w czasach wielkich wyzwań związanych z masowym wymieraniem gatunków i zmianami klimatu. Anihilacja życia oraz destabilizacja ziemskiego ekosystemu, którą sprowokowaliśmy, zagraża przetrwaniu gatunku ludzkiego. Jedną z głównych przyczyn zagrożeń jest nadkonsumpcja dóbr i usług charakterystyczna szczególnie dla krajów bogatej Północy. Ważny udział w tym procesie ma kultura dizajnu. Środowisko projektantów będących na usługach producentów dóbr i usług poszukuje wciąż nowych form, by przyciągnąć jeszcze więcej klientów. W ten sposób nakręca się spirala konsumpcji i negatywnych konsekwencji środowiskowych. Do tej pory projektowanie było zorientowane na wytwarzanie użytecznych lub niezwykłych przedmiotów czy usług. Obecnie dominuje projektowanie zorientowane na człowieka (użytkownika), którego potrzeby są najważniejszym kryterium tworzenia określonego produktu. To podejście jednak wciąż podtrzymuje antropocentryczne przekonanie o wyższości człowieka nad innymi bytami, przyczyniając się do coraz większej destrukcji środowiska. Nadszedł więc czas, by w centrum procesu projektowania znalazło się życie rozumiane jako zjawisko planetarne, którego człowiek jest tylko jednym z elementów. Projektowanie powinno uwzględniać interes przyrody, istot pozaludzkich, a nawet całej planety. Zatem projektowanie skoncentrowane na życiu ma charakter regeneratywny, odpowiada na potrzeby człowieka i biosfery oraz wprowadza ramy dla odpowiedzialnego biznesu. A wszystko po to, by projektować produkty i usługi, które minimalizują szkody środowiskowe, odbudowują planetę oraz wspierają sprawiedliwe i korzystne dla życia (ludzkiego i pozaludzkiego) sposoby funkcjonowania.