Nr 18/2023 Projektowanie graficzne
1 Od symbolu do systemu – dynamiczne identyfikacje wizualne

Nr 18/2023 Projektowanie graficzne

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Od symbolu do systemu – dynamiczne identyfikacje wizualne

  3. Kamuflaż i jego współczesna wielowymiarowość

  4. Projektowanie graficzne przyjazne uczeniu się

  5. Nadmiar komunikatów

  6. Branding wartości. Manifest projektowy

  7. Rola humoru w języku protestu


1 Od symbolu do systemu – dynamiczne identyfikacje wizualne

Współcześnie wprowadzane programy wizerunkowe muszą w dynamiczny i adekwatny sposób reagować na stale się zmieniający (nierzadko komplikujący się) kontekst funkcjonowania organizacji. Identyfikacja wizualna (corporate design) jako jedno z narzędzi wykorzystywanych w tym procesie również ewoluuje. Coraz widoczniejsza staje się zmiana podejścia w projektowaniu systemów identyfikacji wizualnej, które ze struktur skoncentrowanych wokół silnego, samodzielnego i stałego symbolu przechodzą w rozwiązania charakteryzujące się zmiennością, elastycznością i wieloelementowością.

W niniejszym artykule autor przygląda się realizacjom w Polsce i na świecie oraz przywołuje przykłady własnych rozwiązań w obszarze dynamicznych i elastycznych systemów identyfikacji wizualnej w celu przedstawienia typologizacji rozwiązań i zaprezentowania omawianego zagadnienia.