dostosuj witrynę:
Nr 0/2019 Otwarcie pola
Publikacja 11.03.2019
Recenzenci numeru:
prof. Bogumiła Jung, dr hab. Piotr Mikołajczak

3 Emocje. Kluczowy czynnik w projektowaniu

Tomasz Bierkowski

Narracja dotycząca projektowania produktów i komunikatów wizualnych najczęściej koncentruje się na tworzeniu artefaktów. W pewnym momencie z tych dwóch głównych dziedzin dizajnu wyodrębniły się dyscypliny – przynajmniej z nazwy – bardziej wyspecjalizowane, niejednokrotnie zorientowane przede wszystkim na aspekt społeczny. Oczywistą i pozytywną konsekwencją tego zjawiska stało się poszerzenie zainteresowań projektantów o inne obszary, takie jak chociażby cybernetyka, medycyna czy nauki społeczne. Minusem z kolei jest swoiste zawłaszczenie przez nowo powstałe specjalizacje uniwersalnych aspektów projektowania i tym samym wykluczenie ich z zakresu pozostałych poddziedzin.

czytaj artykuł
Nr 3/2019 Jaka edukacja?
Publikacja 30.12.2019
Recenzenci numeru: dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer, dr hab. Marek Średniawa

6 Społeczne oddziaływanie dizajnu – wnioski dla nauczania komunikacji wizualnej

Michael Renner

Dizajn to działalność zaangażowana w sytuacje problemowe [matters of concern] – kwestie, które wywołują społeczne obawy. Jedną z nich jest dyskryminacja społeczna. Okazuje się, że analiza studenckich projektów podejmujących ten problem może być źródłem wniosków dotyczących przyszłości nauczania komunikacji wizualnej.

czytaj artykuł
Nr 4/2020 Projektowanie uniwersalne
Publikacja 29.03.2020

5 Projektowanie kompromisu, czyli dotykowe ilustracje również dla widzących…

Lech Kolasiński

Rozwiązania tyflograficzne dla Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wprowadzają wartości projektowania uniwersalnego w życie, łącząc tyflografikę (grafikę wypukłą dla osób niewidomych) z komunikacją wizualną w odpowiedzialny społecznie kompromis, który docelowo może wpłynąć na integrację społeczną osób z niepełnosprawnością wzroku.

czytaj artykuł