Nr 0/2019 Otwarcie pola
Publikacja 11.03.2019

3 Emocje. Kluczowy czynnik w projektowaniu

Narracja dotycząca projektowania produktów i komunikatów wizualnych najczęściej koncentruje się na tworzeniu artefaktów. W pewnym momencie z tych dwóch głównych dziedzin dizajnu wyodrębniły się dyscypliny – przynajmniej z nazwy – bardziej wyspecjalizowane, niejednokrotnie zorientowane przede wszystkim na aspekt społeczny. Oczywistą i pozytywną konsekwencją tego zjawiska stało się poszerzenie zainteresowań projektantów o inne obszary, takie jak chociażby cybernetyka, medycyna czy nauki społeczne. Minusem z kolei jest swoiste zawłaszczenie przez nowo powstałe specjalizacje uniwersalnych aspektów projektowania i tym samym wykluczenie ich z zakresu pozostałych poddziedzin.

czytaj artykuł
Nr 3/2019 Jaka edukacja?
Publikacja 30.12.2019

6 Społeczne oddziaływanie dizajnu – wnioski dla nauczania komunikacji wizualnej

Dizajn to działalność zaangażowana w sytuacje problemowe [matters of concern] – kwestie, które wywołują społeczne obawy. Jedną z nich jest dyskryminacja społeczna. Okazuje się, że analiza studenckich projektów podejmujących ten problem może być źródłem wniosków dotyczących przyszłości nauczania komunikacji wizualnej.

czytaj artykuł
Nr 4/2020 Projektowanie uniwersalne
Publikacja 29.03.2020

5 Projektowanie kompromisu, czyli dotykowe ilustracje również dla widzących…

Rozwiązania tyflograficzne dla Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wprowadzają wartości projektowania uniwersalnego w życie, łącząc tyflografikę (grafikę wypukłą dla osób niewidomych) z komunikacją wizualną w odpowiedzialny społecznie kompromis, który docelowo może wpłynąć na integrację społeczną osób z niepełnosprawnością wzroku.

czytaj artykuł
Nr 6/2020 Zawód projektant
Publikacja 29.09.2020

4 Polski projektant komunikacji wizualnej wczoraj i dziś

Świadomość zawodowa, specjalizacja i jakość pracy polskich projektantów komunikacji wizualnej reprezentują dziś wysokie standardy. Jest to efekt starań, zaangażowania i pracy kilku generacji polskich grafików, bez wsparcia instytucji, zwłaszcza centralnych.

czytaj artykuł
Nr 9/2021 Projektowanie kultury
Publikacja 15.07.2021

6 Kultura, polityka i pieniądze. Projektowanie dla sektora kultury*

Często zadawane pytanie brzmi: Czy(m) projektowanie graficzne dla kultury różni się od pracy dla innych sektorów? Nigdy nie wiadomo, jak na nie odpowiedzieć.

czytaj artykuł