Nr 0/2019 Otwarcie pola
Publikacja 11.03.2019

3 Emocje. Kluczowy czynnik w projektowaniu

Narracja dotycząca projektowania produktów i komunikatów wizualnych najczęściej koncentruje się na tworzeniu artefaktów. W pewnym momencie z tych dwóch głównych dziedzin dizajnu wyodrębniły się dyscypliny – przynajmniej z nazwy – bardziej wyspecjalizowane, niejednokrotnie zorientowane przede wszystkim na aspekt społeczny. Oczywistą i pozytywną konsekwencją tego zjawiska stało się poszerzenie zainteresowań projektantów o inne obszary, takie jak chociażby cybernetyka, medycyna czy nauki społeczne. Minusem z kolei jest swoiste zawłaszczenie przez nowo powstałe specjalizacje uniwersalnych aspektów projektowania i tym samym wykluczenie ich z zakresu pozostałych poddziedzin.

czytaj artykuł
Nr 3/2019 Jaka edukacja?
Publikacja 30.12.2019

6 Społeczne oddziaływanie dizajnu – wnioski dla nauczania komunikacji wizualnej

Dizajn to działalność zaangażowana w sytuacje problemowe [matters of concern] – kwestie, które wywołują społeczne obawy. Jedną z nich jest dyskryminacja społeczna. Okazuje się, że analiza studenckich projektów podejmujących ten problem może być źródłem wniosków dotyczących przyszłości nauczania komunikacji wizualnej.

czytaj artykuł
Nr 4/2020 Projektowanie uniwersalne
Publikacja 29.03.2020

5 Projektowanie kompromisu, czyli dotykowe ilustracje również dla widzących…

Rozwiązania tyflograficzne dla Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wprowadzają wartości projektowania uniwersalnego w życie, łącząc tyflografikę (grafikę wypukłą dla osób niewidomych) z komunikacją wizualną w odpowiedzialny społecznie kompromis, który docelowo może wpłynąć na integrację społeczną osób z niepełnosprawnością wzroku.

czytaj artykuł
Nr 6/2020 Zawód projektant
Publikacja 29.09.2020

4 Polski projektant komunikacji wizualnej wczoraj i dziś

Świadomość zawodowa, specjalizacja i jakość pracy polskich projektantów komunikacji wizualnej reprezentują dziś wysokie standardy. Jest to efekt starań, zaangażowania i pracy kilku generacji polskich grafików, bez wsparcia instytucji, zwłaszcza centralnych.

czytaj artykuł
Nr 9/2021 Projektowanie kultury
Publikacja 15.07.2021

6 Kultura, polityka i pieniądze. Projektowanie dla sektora kultury*

Często zadawane pytanie brzmi: Czy(m) projektowanie graficzne dla kultury różni się od pracy dla innych sektorów? Nigdy nie wiadomo, jak na nie odpowiedzieć.

czytaj artykuł
Nr 17/2023 Open source
Publikacja 13.07.2023

5 Finansowanie społecznościowe – w kierunku projektowej emancypacji

W późnym kapitalizmie jesteśmy uwikłani w zgrabny, działający przeciwko nam i środowisku naturalnemu system mający skuteczne sposoby, aby odebrać nam owoce postępu i utrzymywać nas w stanie miękkiego niewolnictwa. To ten system dyscyplinuje pracowników najemnych, ustanawia relacje władzy pomiędzy zleceniodawcami a zleceniobiorcami i zmusza tych drugich do robienia rzeczy, do których wstyd im się przyznać.

czytaj artykuł
Nr 18/2023 Projektowanie graficzne
Publikacja 06.11.2023

1 Od symbolu do systemu – dynamiczne identyfikacje wizualne

W wyniku zmian społecznych, rynkowych i technologicznych coraz widoczniejsza staje się zmiana podejścia w projektowaniu systemów identyfikacji wizualnej, które ze struktur skoncentrowanych wokół silnego, samodzielnego i stałego symbolu przechodzą w rozwiązania charakteryzujące się zmiennością, elastycznością i wieloelementowością.

czytaj artykuł
Nr 18/2023 Projektowanie graficzne
Publikacja 06.11.2023

2 Kamuflaż i jego współczesna wielowymiarowość

Istotą działania kamuflażu taktycznego jest wymuszenie u obserwatora nieświadomego potraktowania maskowanego człowieka lub obiektu jako zestawu elementów składowych środowiska naturalnego, który nie przyciąga uwagi i nie wyróżnia się z niego. Wzór maskujący pokrywający mundur i wyposażenie żołnierza to narzędzie, które służy do realizacji tego celu.

czytaj artykuł
Nr 20/2024 Promocja dizajnu
Publikacja 29.04.2024

7 Wygrałem, zdobyłem, zapłaciłem…

Jakie są najważniejsze konkursy dla projektantów komunikacji wizualnej? Dlaczego bierzemy w nich udział i jakie korzyści może przynieść uczestnictwo twórcom na różnych etapach kariery? Kilka słów o kulisach konkursów i o wpływie, jaki rywalizacja może mieć na społeczność specjalistów od komunikacji wizualnej.

czytaj artykuł