fot. Simon Mader

prof. Michael Renner

Profesor komunikacji wizualnej i kierownik Instytutu Komunikacji Wizualnej (Visual Communication Institute, The Basel School of Design HGK FHNW). Obecnie pełni obowiązki dziekana HGK FHNW . Dla Rennera sam proces projektowy jest zarówno centralnym tematem badań, jak i metodologią dającą wgląd w sposób tworzenia znaczeń za pomocą obrazów. Wykłada i prowadzi warsztaty w Europie i poza nią, dużo publikuje, zasiada w międzynarodowych jury i komitetach doradczych; członek AGI.

fot. Simon Mader

Nr 3/2019 Jaka edukacja?

6 Społeczne oddziaływanie dizajnu – wnioski dla nauczania komunikacji wizualnej