Mateusz Antczak

Projektant graficzny, wykładowca akademicki, autor między innymi systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu SWPS, oprawy graficznej dla Wystawy Wrocławskiej Grafiki Użytkowej. Od wielu lat podejmuje przedsięwzięcia komercyjne i społeczne z zakresu teorii oraz praktyki dizajnu, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania znaku i systemów identyfikacji wizualnej. Misję ugruntowanego badawczo projektowania przybliża między innymi podczas prelekcji, warsztatów i zajęć akademickich, które w Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS prowadzi od 2018 roku.


mateuszantczak.pl 

Nr 18/2023 Projektowanie graficzne

1 Od symbolu do systemu – dynamiczne identyfikacje wizualne