Nr 17/2023 Open source
1 Musicie wiedzieć wszystko! O ruchu otwartych źródeł poza kulturą programistyczną

Nr 17/2023 Open source

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Musicie wiedzieć wszystko! O ruchu otwartych źródeł poza kulturą programistyczną

  3. W erze algorytmów. Otwarte zasoby internetu w służbie rozwoju sztucznej inteligencji?

  4. „Uwolnić projekt” jako nowy model produkcji i dystrybucji, inspirowany etnografią

  5. Open design jako lekcja pokory wobec przedmiotu

  6. Finansowanie społecznościowe – w kierunku projektowej emancypacji

  7. Odczytywanie podobieństw rodzinnych generowanych przez sztuczną inteligencję przy użyciu wzorów ściegu krzyżykowego

  8. How open is design? O projektowaniu w otwartym dostępie


1 Musicie wiedzieć wszystko! O ruchu otwartych źródeł poza kulturą programistyczną

Punktem wyjścia mojego eseju jest pytanie, czym jest własność w kontekście produkcji i dostępności wiedzy. Strategia swobodnego, darmowego przepływu informacji, będąca naczelnym założeniem ruchu Open Source Software (OSS) może znaleźć zastosowanie w dziedzinach życia innych niż programowanie, od dystrybucji dzieł sztuki, przez wszczynanie przez osoby prywatne śledztwa w momencie podejrzenia o popełnieniu przestępstwa (OSINT), aż po metody darmowego edukowania ludzi o stopniu zaawansowania kryzysu klimatycznego. Repozytoria zasobów intelektualnych nieobjętych własnością prywatną i współzarządzane przez inkluzywną wspólnotę, tak jak w przypadku widmowych bibliotek czy zbiorów świadectw osób doświadczających wojny, dają cień nadziei na zagwarantowanie sprawczości społeczeństwom pogrążonym w kryzysie. Czy jest szansa na alternatywę dla utowarowienia wiedzy? Mój tekst jest skonstruowany wokół studium przypadków: zarówno zastosowania polityki otwartych źródeł i odtajniania metodologii produkowania, jak i zawłaszczania, komodyfikowania i ostatecznie ukrywania przed ludźmi zasobów intelektualnych.