Olga Konik

Absolwentka studiów licencjackich z filologii romańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów licencjackich i magisterskich z wzornictwa na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Studiowała też w École supérieure des beaux-arts w Bordeaux. W ramach pracy doktorskiej przygotowywanej na krakowskiej ASP bada tematykę twórczej pracy ręcznej jako strategii zrównoważonego rozwoju. Interesuje się naprawianiem, intymnymi związkami człowieka z obiektami codziennego użytku oraz ekonomią cyrkularną. Naprawiaczka rzeczy nadpsutych, zbieraczka rzeczy małowartościowych. Współtworzy Kolektyw Artystycznych Form Eksperymentalnych (KAFE) działający na styku teatru i performansu.

olgakonik.pl