Anuradha Reddy Ph.D.

Niezależna badaczka dizajnu mieszkająca w Malmö (Szwecja). Otrzymała stopień doktorski w dziedzinie projektowania interakcji na Universytecie w Malmö. Bada związki pomiędzy rzemiosłem, kulturą a komputroniką, taktycznie kwestionując dominujące tryby interakcji z technologiami opartymi na danych. Wyniki jej badań są cenione w krajowych i międzynarodowych kręgach akademickich, jak również przedstawiane w popularnych czasopismach i zinach (ACM, Swedish Research Council, Parsons The New School). Aktywnie przyczynia się do rozwoju sprzętu open source, prowadzi również warsztaty, wykłady i pisze dla magazynów.

anuradhareddy.com