fot. Mila Łapko

dr Iga Węglińska

Projektantka multidyscyplinarna działająca na polach mody i produktu, zwłaszcza z zastosowaniem nowych technologii – zarówno w środowisku fizycznym, jak i wirtualnym. Jej praktyka zawodowa obejmuje udział w interdyscyplinarnych projektach badawczo-rozwojowych w zakresie tak zwanych wearables, inteligentnych materiałów i szybkiego prototypowania; budowanie interdyscyplinarnych zespołów i kierowanie nimi; eksperymenty i badania dotyczące ludzkiego ciała w interakcji z nowymi technologiami. Wykłada na Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie prowadzi Pracownię Projektowania Ubioru oraz w School of Form Uniwersytetu SWPS.

igaweglinska.com 

fot. Mila Łapko

Nr 17/2023 Open source

4 Open design jako lekcja pokory wobec przedmiotu