Nr 19/2023 Z punktu widzenia…
3 Modernistyczna arkadia i przestrzenie kompensacyjne z punktu widzenia architektki

Nr 19/2023 Z punktu widzenia…

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Projektowanie skoncentrowane na życiu – wołanie o nowy paradygmat

  3. Deaf design? Wyzwania projektowania inkluzywnego na przykładzie wystawy Głusza w Muzeum Śląskim

  4. Modernistyczna arkadia i przestrzenie kompensacyjne z punktu widzenia architektki

  5. Miasto jako przestrzeń kultury

  6. Ciało i środowisko jako aktywny współpodmiot poznania – wiedza ucieleśniona w pracy z gliną

  7. Unaukowić dizajn, czyli jak powstało wzornictwo przemysłowe. Kultura projektowania w Polsce lat 60.

  8. Razem z przemysłem w służbie społeczeństwu. Powołanie Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych w 1963 roku w kontekście międzynarodowym


3 Modernistyczna arkadia i przestrzenie kompensacyjne z punktu widzenia architektki

Artykuł przedstawia zapoznaną książkę Barbary Brukalskiej, czołowej w Polsce awangardowej architektki i dizajnerki XX wieku – Zasady społeczne projektowania osiedli mieszkaniowych z 1948 roku, nie dopuszczony do kolportażu przez komunistyczne władze. Tekst pisany z punktu widzenia kobiety-architektki i wyrażający jej nowoczesne poglądy na architekturę powstał jako kompendium projektowania nowoczesnego budownictwa społecznego w powojennej Polsce. Jednymi z najciekawszych fragmentów Zasad jest program „rezerwatów” czy „pokojów ciszy” jako przestrzeni kompensacyjnych oraz Domu dla Samotnych, unikatowego przykładu polskiej recepcji zachodnich programów domów kolektywnych (niemieckich i skandynawskich). Dzisiaj lektura tego genderowego tekstu z archeologii modernizmu przekracza jego historyczność jako zapoznanego źródła do dziejów awangardy i roli architektek w ruchu awangardowym, wskazując możliwości adaptowania opisanych z kobiecego punktu widzenia socjopsychologicznych modeli zarządzania przestrzenią na potrzeby dzisiejszego, liberalnego społeczeństwa.