Nr 19/2023 Z punktu widzenia…
3 Woman-Architect’s Perspective on Modernist Arcadia and Compensation Areas

Nr 19/2023 Z punktu widzenia…

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Projektowanie skoncentrowane na życiu – wołanie o nowy paradygmat

  3. Deaf design? Wyzwania projektowania inkluzywnego na przykładzie wystawy Głusza w Muzeum Śląskim

  4. Modernistyczna arkadia i przestrzenie kompensacyjne z punktu widzenia architektki

  5. Miasto jako przestrzeń kultury

  6. Ciało i środowisko jako aktywny współpodmiot poznania – wiedza ucieleśniona w pracy z gliną

  7. Unaukowić dizajn, czyli jak powstało wzornictwo przemysłowe. Kultura projektowania w Polsce lat 60.

  8. Razem z przemysłem w służbie społeczeństwu. Powołanie Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych w 1963 roku w kontekście międzynarodowym


3 Woman-Architect’s Perspective on Modernist Arcadia and Compensation Areas

This article presents a 1948 book by a leading Polish avant-garde architect and designer of the 20th century, Barbara Brukalska: Social Principles of Housing Estate Design unadmitted to distribution by communist authorities. Written from the woman-architect perspective to expresses her modern outlook at architecture, the text was intended as a compendium of the contemporary social building construction in post-war Poland. One of the most interesting fragments of Social Principles is a programme of “reserves” or “silent rooms” as compensation areas, along with the House of the Lonely, a unique example of Polish perception of the western (German and Scandinavian) programmes of collective housing. Read today, this gender text on modernistic archaeology exceeds its historicity as a source of knowledge about avant-garde and the role of women architects in the avant-garde movement. It also indicates the possibilities of adapting the socio-psychological models of space management, described from the women’s perspective, to the needs of contemporary liberal society.

Keywords: architecture, urban planning, avant-garde, women, People’s Republic of Poland (PRL)