Nr 18/2023 Projektowanie graficzne
2 Kamuflaż i jego współczesna wielowymiarowość

Nr 18/2023 Projektowanie graficzne

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Od symbolu do systemu – dynamiczne identyfikacje wizualne

  3. Kamuflaż i jego współczesna wielowymiarowość

  4. Projektowanie graficzne przyjazne uczeniu się

  5. Nadmiar komunikatów

  6. Branding wartości. Manifest projektowy

  7. Rola humoru w języku protestu


2 Kamuflaż i jego współczesna wielowymiarowość

Tekst opisuje przekrojowo problematykę zagadnień związanych z projektowaniem kamuflażu militarnego. Przedstawione zostają podstawowe definicje i istotne dla dziedziny przykłady realizacji. Artykuł wskazuje istotne aspekty, które powinny zostać uwzględnione na etapie projektowania i wdrażania kamuflażu. Decydują one o skuteczności jego działania. Autor prezentuje wnioski wynikające z projektowania i wdrażania własnych rozwiązań w dziedzinie maskowania, między innymi kamuflaży systemu mapa.