Nr 18/2023 Projektowanie graficzne
2 Camouflage and Its Contemporary Multi-dimensionality

Nr 18/2023 Projektowanie graficzne

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Od symbolu do systemu – dynamiczne identyfikacje wizualne

  3. Kamuflaż i jego współczesna wielowymiarowość

  4. Projektowanie graficzne przyjazne uczeniu się

  5. Nadmiar komunikatów

  6. Branding wartości. Manifest projektowy

  7. Rola humoru w języku protestu


2 Camouflage and Its Contemporary Multi-dimensionality

This article offers a cross-sectional description of notions connected with military camouflage design. It presents the basic definitions and significant examples of designs in this area. The text indicates important aspects to be considered at the design and implementation stages of camouflage, as they determine its efficiency. The author draws conclusions based on design and implementation of his own solutions in the area of masking, including the camouflages of the mapa system.

Keywords: visual communication, camouflage, masking, defence