Nr 17/2023 Open source
7 How open is design? O projektowaniu w otwartym dostępie

Nr 17/2023 Open source

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Musicie wiedzieć wszystko! O ruchu otwartych źródeł poza kulturą programistyczną

  3. W erze algorytmów. Otwarte zasoby internetu w służbie rozwoju sztucznej inteligencji?

  4. „Uwolnić projekt” jako nowy model produkcji i dystrybucji, inspirowany etnografią

  5. Open design jako lekcja pokory wobec przedmiotu

  6. Finansowanie społecznościowe – w kierunku projektowej emancypacji

  7. Odczytywanie podobieństw rodzinnych generowanych przez sztuczną inteligencję przy użyciu wzorów ściegu krzyżykowego

  8. How open is design? O projektowaniu w otwartym dostępie


7 How open is design? O projektowaniu w otwartym dostępie

Artykuł opisuje zagadnienia z zakresu szeroko pojętego open designu, które były punktem wyjścia wystawy How Open Is Design?, prezentowanej w ramach Łódź Design Festival 2023 – Future Perfect.
W pierwszej części tekstu został podjęty temat niejasności związanych z pojęciami takimi jak open source czy open design, a także problematyka otwartych licencji. Druga część zawiera studium przypadków wybranych projektów prezentowanych na wystawie, które ilustrują obszary takie jak: innowacje społeczne (projektowanie społeczne), aktywizm, hakowanie, wytwarzanie i customizacja, DIY (zrób to sam).
Towarzyszy im krytyczna refleksja dotycząca tego, na ile zamiary, wartości i idee projektów przekładają się na rzeczywistość. W wielu przypadkach realizacja projektów umieszczonych w otwartym dostępie wymaga zaangażowania zasobów (technologicznych, finansowych, manualnych) przekraczających możliwości odbiorcy.
Podsumowanie stanowi odpowiedź na pytanie: Jakie warunki sprzyjają tworzeniu i upowszechnianiu projektów open source w taki sposób, żeby trafiały do odbiorców i miały realny wpływ na ich życie? Wyszczególnione zostały kluczowe obszary i etapy, które należy wziąć pod uwagę w procesie tworzenia otwartego projektu.