Nr 19/2023 Z punktu widzenia…
2 Deaf design? Wyzwania projektowania inkluzywnego na przykładzie wystawy Głusza w Muzeum Śląskim

Nr 19/2023 Z punktu widzenia…

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Projektowanie skoncentrowane na życiu – wołanie o nowy paradygmat

  3. Deaf design? Wyzwania projektowania inkluzywnego na przykładzie wystawy Głusza w Muzeum Śląskim

  4. Modernistyczna arkadia i przestrzenie kompensacyjne z punktu widzenia architektki

  5. Miasto jako przestrzeń kultury

  6. Ciało i środowisko jako aktywny współpodmiot poznania – wiedza ucieleśniona w pracy z gliną

  7. Unaukowić dizajn, czyli jak powstało wzornictwo przemysłowe. Kultura projektowania w Polsce lat 60.

  8. Razem z przemysłem w służbie społeczeństwu. Powołanie Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych w 1963 roku w kontekście międzynarodowym


2 Deaf design? Wyzwania projektowania inkluzywnego na przykładzie wystawy Głusza w Muzeum Śląskim

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z projektowaniem uwzględniającym potrzeby osób g/Głuchych przez pryzmat koncepcji deaf space w kontekście sensorium ujętego antropologicznie. Punktem odniesienia jest wystawa Głusza – pierwszy w muzealnictwie projekt podejmujący temat wyrażania się kultury Głuchych w językach migowych oraz ich uwarunkowania przestrzenne wynikające z modalności wzrokowo-gestowej. Języki migowe są językami naturalnymi, a ich obecność w narracjach muzealnych ma na celu zmianę sytuacji ich natywnych użytkowników, dla których język foniczny jest językiem obcym. Celem artykułu jest krytyczna analiza pionierskiego pod względem narracyjnym, multimodalnego projektu wystawienniczego Głusza oraz wskazanie wytycznych dla projektantów zainteresowanych zagadnieniem przestrzeni dostępnej osobom g/Głuchym i dyskursem dotyczącym audyzmu.