Nr 19/2023 Z punktu widzenia…
2 Deaf design? Challenges of Inclusive Design on the Example of Głusza Exhibition at Museum of Silesia

Nr 19/2023 Z punktu widzenia…

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Projektowanie skoncentrowane na życiu – wołanie o nowy paradygmat

  3. Deaf design? Wyzwania projektowania inkluzywnego na przykładzie wystawy Głusza w Muzeum Śląskim

  4. Modernistyczna arkadia i przestrzenie kompensacyjne z punktu widzenia architektki

  5. Miasto jako przestrzeń kultury

  6. Ciało i środowisko jako aktywny współpodmiot poznania – wiedza ucieleśniona w pracy z gliną

  7. Unaukowić dizajn, czyli jak powstało wzornictwo przemysłowe. Kultura projektowania w Polsce lat 60.

  8. Razem z przemysłem w służbie społeczeństwu. Powołanie Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych w 1963 roku w kontekście międzynarodowym


2 Deaf design? Challenges of Inclusive Design on the Example of Głusza Exhibition at Museum of Silesia

The article presents notions connected with design accounting for the needs of e/Deaf persons through the prism of the deaf space concept in the context of anthropologically understood sensorium. Its reference point is the Głusza exhibition – the first museum project addressing the subject of introducing the Deaf culture in sign languages and its spatial conditions, resulting from the sight-gesture modality. Sign languages are natural languages, and their presence in museum narratives is intended to improve the situation of their native users, for whom the phonic language is completely alien. The article attempts a critical analysis of the narrative-pioneer multimedia exhibition project Głusza and presents guidelines for designers interested in the subject of space accessible to d/Deaf persons and the discourse regarding audism.

Keywords: deaf space, inclusive design, sign language, inclusive narrative, audism