Nr 18/2023 Projektowanie graficzne
5 Branding wartości. Manifest projektowy

Nr 18/2023 Projektowanie graficzne

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Od symbolu do systemu – dynamiczne identyfikacje wizualne

  3. Kamuflaż i jego współczesna wielowymiarowość

  4. Projektowanie graficzne przyjazne uczeniu się

  5. Nadmiar komunikatów

  6. Branding wartości. Manifest projektowy

  7. Rola humoru w języku protestu


5 Branding wartości. Manifest projektowy

Václav Havel kiedyś powiedział, że „nadzieja to nie przekonanie, że coś się dobrze skończy, ale pewność, że coś ma sens, niezależnie od tego, jak się skończy”. Ta postawa staje się szczególnie ważna w kontekście projektowania graficznego w erze sztucznej inteligencji. W obliczu rosnącej roli AI pojawia się obawa, że znaczenie i wartość ludzkiego wkładu w projektowanie mogą być podważone. Niniejszy artykuł dowodzi, że nadzieja na wartościowe i niepozbawione sensu projektowanie jest żywa i kluczowa dla przyszłości branży. Projektowanie marki to podróż pełna wiary, związana z poczuciem, że to, co robimy, jest ważne. Ma to znaczenie, ponieważ zmienia, nawet nieznacznie, świat wokół nas. Projektowanie marki przechodzi przez kluczowe transformacje. Tekst naświetla znaczenie projektowania zorientowanego na cel (purpose-driven design), przepływu wartości i umiejętności oraz tworzenia modelu brandu, który skupia się na dobrostanie zakodowanym w DNA produktu lub usługi zamkniętym w immersyjnym brandingu. Wykorzystuje się tutaj koncepcję „produktu ideowego” w kontekście projektowania generatywnych punktów styku z marką. To może być kwestia tworzenia nie tylko atrakcyjnych grafik, ale i dynamicznych, reagujących na zmiany kontekstu i potrzeb użytkowników punktów styku. Artykuł kończy się apelem do projektantów, aby nie tylko byli „producentami” zasobów graficznych, ale również kreatorami marki i jej zachowania.