Nr 17/2023 Open source
2 W erze algorytmów. Otwarte zasoby internetu w służbie rozwoju sztucznej inteligencji?

Nr 17/2023 Open source

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Musicie wiedzieć wszystko! O ruchu otwartych źródeł poza kulturą programistyczną

  3. W erze algorytmów. Otwarte zasoby internetu w służbie rozwoju sztucznej inteligencji?

  4. „Uwolnić projekt” jako nowy model produkcji i dystrybucji, inspirowany etnografią

  5. Open design jako lekcja pokory wobec przedmiotu

  6. Finansowanie społecznościowe – w kierunku projektowej emancypacji

  7. Odczytywanie podobieństw rodzinnych generowanych przez sztuczną inteligencję przy użyciu wzorów ściegu krzyżykowego

  8. How open is design? O projektowaniu w otwartym dostępie


2 W erze algorytmów. Otwarte zasoby internetu w służbie rozwoju sztucznej inteligencji?

W dobie gorących dyskusji wokół kolejnych osiągnięć sztucznej inteligencji niezbędne jest ponowne przybliżenie zagadnień związanych z procesem tworzenia baz danych, które umożliwiają powstawanie rozwiązań opartych na uczeniu maszynowym. Istotną rolę w tym kontekście odgrywają dane udostępniane na otwartych licencjach (w tym Creative Commons). Wyniki badań oraz organizowanych oddolnie analiz wskazują, że w minionych latach powstawały zbiory obejmujące dane wrażliwe, których głównym źródłem były treści udostępniane przez użytkowników internetu na otwartych licencjach. Przy tym użytkownicy nie są świadomi, w jakim zakresie przesyłane przez nich treści mogą zostać wykorzystane na potrzeby rozwoju algorytmów sztucznej inteligencji. Szczególne kontrowersje wzbudza wykorzystanie zdjęć udostępnianych na portalach hostingu zdjęć (takich jak Flickr) w celu rozwoju algorytmów rozpoznawania twarzy. Na potrzeby projektu AI_Commons (Open Future Foundation) zrealizowaliśmy projekt badawczy, który obejmował analizę ilościową i jakościową odpowiedzi na pytania ankietowe użytkowników platform hostingu zdjęć. Zapytaliśmy respondentów o ich dotychczasowe doświadczenia oraz sprawdziliśmy ich reakcje na przykłady włączania zdjęć twarzy do baz na potrzeby rozwoju algorytmów. Wyniki badania sugerują, że użytkownicy platform mają ograniczoną wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania udostępnianych przez siebie zdjęć, a jednocześnie wyrażają sprzeciw wobec wykorzystania ich do rozwoju algorytmów, zwłaszcza w kontekście komercyjnym. Artykuł stanowi rozwinięcie dyskusji wyników badań z uwzględnieniem takich zjawisk jak paradoks prywatności i apatia inwigilacyjna. W rezultacie całościowej analizy autorka wskazuje krytyczne obszary wymagające szerszej debaty wśród ekspertów oraz wskazówki dla projektantów produktów i usług cyfrowych umożliwiających publikowanie treści na otwartych licencjach.