Nr 18/2023 Projektowanie graficzne
3 Projektowanie graficzne przyjazne uczeniu się

Nr 18/2023 Projektowanie graficzne

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Od symbolu do systemu – dynamiczne identyfikacje wizualne

  3. Kamuflaż i jego współczesna wielowymiarowość

  4. Projektowanie graficzne przyjazne uczeniu się

  5. Nadmiar komunikatów

  6. Branding wartości. Manifest projektowy

  7. Rola humoru w języku protestu


3 Projektowanie graficzne przyjazne uczeniu się

Materiały i pomoce edukacyjne stanowią ważny element tworzący środowisko edukacyjne ucznia, które w naturalny sposób oddziałuje na jego procesy uczenia się. Jednak nauczyciele oraz projektanci mogą nie zdawać sobie spawy z tego, jak poszczególne rozwiązania graficzne prezentowanych treści wpływają na efektywność uczenia się. Na zagadnienie składa się nie tylko aspekt estetyczny, ale też uwzględnienie poznawczego wymiaru przetwarzania informacji. W artykule staram się udowodnić, że samo użycie atrakcyjnych wizualnie treści nie musi wspomagać procesu nauki, oraz postuluję uwzględnienie w projektowaniu materiałów edukacyjnych kilku reguł, które sformułowałam na podstawie teorii psychologii poznawczej. Wszystkie te teorie łączy uwzględnienie możliwości i ograniczeń ludzkiego umysłu, a ich postulaty można zastosować w projektowaniu materiałów edukacyjnych. Odwołam się tu do koncepcji Allana Paivia, Johna Swellera, Richarda Mayera, George’a Millera. Nie jest to skończona lista rekomendacji dla projektantów materiałów edukacyjnych, ale będzie stanowić podstawę tworzenia koncepcji rozwiązań wizualnych, które mogą realnie wspierać uczenie się.