Nr 17/2023 Open source
4 Open design jako lekcja pokory wobec przedmiotu

Nr 17/2023 Open source

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Musicie wiedzieć wszystko! O ruchu otwartych źródeł poza kulturą programistyczną

  3. W erze algorytmów. Otwarte zasoby internetu w służbie rozwoju sztucznej inteligencji?

  4. „Uwolnić projekt” jako nowy model produkcji i dystrybucji, inspirowany etnografią

  5. Open design jako lekcja pokory wobec przedmiotu

  6. Finansowanie społecznościowe – w kierunku projektowej emancypacji

  7. Odczytywanie podobieństw rodzinnych generowanych przez sztuczną inteligencję przy użyciu wzorów ściegu krzyżykowego

  8. How open is design? O projektowaniu w otwartym dostępie


4 Open design jako lekcja pokory wobec przedmiotu

Można zaryzykować twierdzenie, że relacja człowieka z przedmiotem jest głębsza, gdy wykonał go samodzielnie. Własne wyprodukowanie nie tylko rozpoczyna (autorską) biografię przedmiotu, ale i uruchamia refleksyjny poziom jego postrzegania. Podobna jest relacja projektanta z dziełem, nad którym pracuje – nierzadko bowiem przywiązujemy się do własnych prac. Co jednak, gdy projektujemy przedmiot, który z góry zakłada możliwość ingerencji innej osoby w nasz wytwór?

Artykuł traktuje o wyzwaniach projektowych stanowiących nierozłączny element pracy nad produktami open design oraz o lekcjach pokory płynących z procesu badawczo-projektowego zakładającego wykorzystanie przedmiotów i bibliotek open source.

Wspomniana tematyka poparta jest case study dwóch autorskich prac: rodziny przedmiotów Dizajn Dostępny, powstałych z założeniem udostępnienia plików do samodzielnej realizacji na zasadzie otwartej licencji, oraz projektu Emotional Clothing, którego eksperymentalna ścieżka projektowo-badawcza została poprowadzona między innymi z użyciem bibliotek i produktów open source. Artykuł opisuje zalety, ale i ryzyka publikowania projektów z otwartą licencją. Przedstawia tematykę maker culture i specyfikę pracy nad projektami w nurcie open design.