Nr 17/2023 Open source
5 Finansowanie społecznościowe – w kierunku projektowej emancypacji

Nr 17/2023 Open source

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Musicie wiedzieć wszystko! O ruchu otwartych źródeł poza kulturą programistyczną

  3. W erze algorytmów. Otwarte zasoby internetu w służbie rozwoju sztucznej inteligencji?

  4. „Uwolnić projekt” jako nowy model produkcji i dystrybucji, inspirowany etnografią

  5. Open design jako lekcja pokory wobec przedmiotu

  6. Finansowanie społecznościowe – w kierunku projektowej emancypacji

  7. Odczytywanie podobieństw rodzinnych generowanych przez sztuczną inteligencję przy użyciu wzorów ściegu krzyżykowego

  8. How open is design? O projektowaniu w otwartym dostępie


5 Finansowanie społecznościowe – w kierunku projektowej emancypacji

Artykuł analizuje możliwe sposoby korekty późnokapitalistycznych relacji władzy pomiędzy zleceniodawcami a zleceniobiorcami działającymi w obszarze projektowania komunikacji wizualnej. W pierwszej części przywołuje procesy historyczne, które doprowadziły do powstania samego kapitalizmu, a także do uformowania się synergicznej relacji komunikacji wizualnej i kapitalizmu. Następnie przedstawia negatywne konsekwencje tych procesów i postulaty formułowane w krytycznych manifestach oraz w pracach Victora Papanka dotyczące aktualizacji zadań stawianych przed projektantami komunikacji wizualnej. Druga część artykułu analizuje finansowanie społecznościowe jako narzędzie realizacji tych postulatów, nadające większy sens współczesnej praktyce zawodowej dizajnerów i dizajnerek. Autor na bazie zrealizowanych przez siebie projektów w modelu finansowania społecznościowego przedstawia zalety i wady tej formy pozyskiwania środków oraz wskazuje, dlaczego finansowanie społecznościowe jest bardziej efektywną formą wykorzystania zasobów pracy i zasobów materialnych niż mechanizmy przedsięwzięć stricte komercyjnych. Konkluzją artykułu jest zarysowanie potrzeby wchodzenia projektantów także w obszar tworzenia treści, a nie tylko sferę formy przekazu tej treści. Końcowe wnioski dotyczą możliwości uczynienia z projektów finansowanych społecznościowo zawodowej codzienności osób zajmujących się projektowaniem komunikacji wizualnej.