Nr 16/2023 Projektowanie systemowe
2 How to Understand and Employ Systemic Thinking at the Touchpoint of Design and Business?

Nr 16/2023 Projektowanie systemowe

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Budowanie przyszłości w systemach

  3. Jak zrozumieć i wykorzystać myślenie systemowe na styku projektowania i biznesu?

  4. Dekonstruując myślenie projektowe

  5. System – rzecz złożona (czyli przepis na sernik)

  6. (Nie)standaryzacja. Projektowanie dla szwajcarskiej służby zdrowia

  7. Metadizajn systemów transgresji. Kreowanie tożsamości i queerowość


2 How to Understand and Employ Systemic Thinking at the Touchpoint of Design and Business?

A system is not a total of individual elements, but the result of their interaction.
We live in the increasingly complex world and in order to understand it, designers and business need new tools. This article explains the idea of systemic thinking and its purpose in the process of changing business towards more sustainable development. It also provides a review of useful tools to achieve this goal.

Keywords: design, systemic thinking, design for business, design tool