dr Milena Radzikowska

Jest badaczką zajmującą się problematyką wizualizacji danych w naukach humanistycznych, interakcją człowiek – komputer w ujęciu feministycznym oraz projektowaniem interfejsów wspomagających podejmowanie decyzji. Od 2005 roku brała udział w ponad 25 interdyscyplinarnych projektach badawczych, z których cztery miały budżety liczone w milionach dolarów i obejmowały okresy od dwóch do siedmiu lat. Jest współautorką ponad 75 publikacji i prezentacji dotyczących wizualizacji danych, estetyki, teorii projektowania interakcji, projektowania interfejsów dużych zbiorów tekstowych, w tym książek: Visual Interface Design for Digital Cultural Heritage (2011), Design and the Digital Humanities (2021). W 2018 roku zdobyła prestiżową nagrodę Design Educator of the Year przyznawaną przez Registered Graphic Designers of Canada. Jest kierowniczką programu Information Design na Mount Royal University w Calgary i zasiada w zarządzie związku zawodowego pracowników uniwersytetu jako specjalista do spraw równości.