Nr 8/2021 Dizajn z Poznania
Publikacja 02.04.2021

3 Hotel Merkury w Poznaniu – modernistyczny gesamtkunstwerk

Hotel Merkury w Poznaniu to wyjątkowa modernistyczna konstrukcja stworzona w latach 1961–1964. W niektórych wymiarach jest to realizacja awangardowa.

czytaj artykuł
Nr 11/2021 Współuczestniczenie i współprojektowanie
Publikacja 31.12.2021

6 Empiria w projektowaniu (komunikacji)

Empirii w projektowaniu nie można sprowadzić do metod i narzędzi, gdyż w dizajnie bez ciekawości, otwartości i gotowości metodologiczne ujęcie pracy badawczej doprowadzi do jej automatyzacji, co w rezultacie może się przełożyć na brak płynnego przejścia między postawą naukową a postawą kreatywną, czyli między rozumem a intuicją.

czytaj artykuł
Nr 13/2022 Badanie i projektowanie
Publikacja 10.07.2022

4 Jak wyjść poza antropocentryzm badań w projektowaniu?

Tym, czego często brakuje badaniom naukowym, jest nieco bardziej otwarta, eksperymentalna metodologia, z kolei badania projektowe zyskałyby, gdyby były prowadzone w bardziej systematyczny sposób.

czytaj artykuł
Nr 13/2022 Badanie i projektowanie
Publikacja 10.07.2022

3 Z perspektywy materiałów

Perspektywa nieantropocentryczna staje się coraz bardziej istotna zarówno w badaniach nad dizajnem (projektowaniem, wytwarzaniem i użytkowaniem), jak i w samych dyscyplinach projektowych. Wnioski płynące z interdyscyplinarnych badań posthumanistycznych potencjalnie mogą być dla praktyków dyscyplin projektowych źródłem inspiracji do pogłębionej refleksji nad własną praktyką, jej celami i miejscem w świecie.

czytaj artykuł
Nr 13/2022 Badanie i projektowanie
Publikacja 10.07.2022

1 Między badaniem a projektowaniem

Projektowanie i naukę wiele różni, ale wiele też łączy. Wbrew obiegowej opinii dizajn nie ogranicza się do praktyki. Projektanci i projektantki korzystają z wiedzy i wytwarzają wiedzę. Nauka nie jest z kolei działalnością czysto teoretyczną.

czytaj artykuł
Nr 16/2023 Projektowanie systemowe
Publikacja 15.05.2023

2 Jak zrozumieć i wykorzystać myślenie systemowe na styku projektowania i biznesu?

Produkty i usługi stają się coraz bardziej skomplikowane. Projektanci współpracujący z biznesem spotykają się z barierami wynikającymi z ograniczeń wykorzystywanych przez siebie narzędzi. W poszukiwaniu nowych rozwiązań dizajnerzy coraz częściej przyjmują perspektywę systemową, aby zobaczyć szerszy kontekst, w którym projektują. Z kolei praktycy myślenia systemowego odkrywają siłę dizajnu, która pozwala im podejmować działania w kierunku wprowadzenia zmian systemowych.

czytaj artykuł