dr hab. Mariusz Wszołek

Komunikolog. Adiunkt w Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS. Naukowo zajmuje się teorią i praktyką projektowania komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem inkluzyjnych, partycypacyjnych i zrównoważonych podejść do projektowania. Redaktor serii wydawniczej Manual i Communication design oraz autor książek i artykułów z zakresu reklamy, pracy projektowej i zrównoważonego projektowania. Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej oraz zastępca Dyrektora Instytutu Projektowania Uniwersytetu SWPS. Ponadto aktywny projektant i konsultant w zakresie strategii, kreacji oraz polityki komunikacyjnej firm i instytucji; zawodowo współpracował m.in. z NEONET, PDG, MNiSW, Uniwersytetem Wrocławskim, Grupą Kapitałową Domar, Media Markt.

Więcej: grafika.swps.pl   |  wszolek.eu   |  na-magazynie.pl 

Nr 7/2020 Proces projektowy

6 Zrównoważony rozwój i dizajn opakowań. W poszukiwaniu problemu projektowego

Nr 11/2021 Współuczestniczenie i współprojektowanie

6 Empiria w projektowaniu (komunikacji)

Nr 13/2022 Badanie i projektowanie

5 Problem odbiorcy w projektowaniu (komunikacji)