Nr 7/2020 Proces projektowy
Publikacja 31.12.2020

1 Po co dzisiaj badać i opisywać proces projektowy

Jak przebiega proces projektowy w XXI wieku? Jak rewolucja technologiczna wpłynęła na dizajn? Co zmieniło się w procesie projektowym od końca lat 60. XX wieku i jakie są prognozy na przyszłość?

czytaj artykuł
Nr 11/2021 Współuczestniczenie i współprojektowanie
Publikacja 31.12.2021

5 Techniki badawcze w projektowaniu partycypacyjnym usług

Zmiany społeczne, ekonomiczne i technologiczne ostatnich lat sprawiają, że żyjemy w czasach współpracy, które z jednej strony zwalniają dizajnera z wyłącznej odpowiedzialności w procesie projektowania, z drugiej zapraszają do tego procesu użytkowników z ich marzeniami, koncepcjami, potrzebami i emocjami.

czytaj artykuł
Nr 12/2022 Doświadczanie
Publikacja 28.04.2022

7 Service Blueprint – balansując pomiędzy emocjami a infrastrukturą usługi

Service blueprint to ciekawy przykład tego, jak w projektowaniu usług przeplata się to, co nienamacalne i trudno uchwytne, czyli emocje, oraz to, co składa się na podejście analityczne i rzetelny opis procesu zarówno z punktu widzenia doświadczania usługi, jak i usługodawcy.

czytaj artykuł
Nr 16/2023 Projektowanie systemowe
Publikacja 15.05.2023

5 (Nie)standaryzacja. Projektowanie dla szwajcarskiej służby zdrowia

Rozwiązania technologiczne w sektorze ochrony zdrowia w znacznej mierze wynikają ze specyfiki opieki medycznej danego państwa i podlegają wpływom prawnym, społecznym i politycznym. W projektowaniu złożonych systemów niezbędne są metody, które pomagają dizajnerom zrozumieć zakres wyzwania, określić jego obszary i zaproponować najlepsze możliwe rozwiązanie.

czytaj artykuł