fot. Piotr Mikołajczak

dr hab. Anna Kmita

Absolwentka kierunku wzornictwo w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, pracuje na macierzystej uczelni, uczy projektowania kolorystyki, współprowadzi pracownię podstaw projektowania. Zajmuje się projektowaniem informacji, kolorystyki, działa w zespołach naukowo-projektowych. Realizowała programy badawcze mające na celu zachowanie dziedzictwa i przywracanie do świadomości społecznej zapomnianych elementów wzornictwa tworzących historię, kulturę i tożsamość Śląska. Programy zakończono publikacjami, prezentacjami na konferencjach międzynarodowych oraz wdrożeniami z zakresu sztuki użytkowej.

asp.katowice.pl/uczelnia/nauczyciele-akademiccy/anna-kmita.html 

fot. Piotr Mikołajczak