Nr 2/2019 Wokół Bauhausu
6 Nowoczesne meble z niklowanych rur stalowych i ich bielski projektant Bruno Weil

Nr 2/2019 Wokół Bauhausu

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Wirus Bauhausu

  3. Bauhaus. Przemilczane kryzysy

  4. Obok – polscy projektanci i Bauhaus

  5. Nowy początek. Kobiety Bauhausu

  6. Modernizm we Wrocławiu

  7. Nowoczesne meble z niklowanych rur stalowych i ich bielski projektant Bruno Weil

  8. Od modernizmu do medialabów. Krytyczne projektowanie w czasach nadmiaru danych


6 Nowoczesne meble z niklowanych rur stalowych i ich bielski projektant Bruno Weil

W artykule opublikowano ustalenia badawcze prezentujące sylwetkę urodzonego najprawdopodobniej w Buczkowicach i dorastającego w Bielsku Brunona Weila, mało znanego w Polsce projektanta mebli, a jednocześnie dyrektora paryskiej filii fabryki mebli giętych Thonet. Zrekonstruowano jego związki z mistrzem warsztatów stolarskich w weimarskim Bauhausie Marcelem Breuerem, odtworzono też charakter jego kontaktów z przedstawicielem architektonicznej awangardy we Francji – Le Corbusierem. W badaniach zastosowano metody typowe dla warsztatu naukowego historyka sztuki, opierając się zarówno na studiowaniu źródeł archiwalnych i materiałów publikowanych, jak też na analizie zachowanego materiału zabytkowego znajdującego się w prywatnych zbiorach Alexandra von Vegesack w Boisbuchet.