fot. Anna Szwaja

prof. Andrzej Szczerski

Kierownik Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Kurator wystaw i autor publikacji, między innymi: Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 1918–1939 (2010), Cztery nowoczesności. Teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku (2015), Views of Albion: The Reception of British Art and Design in Central Europe (1890–1918) (2015), Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku (2018).

fot. Anna Szwaja

Nr 2/2019 Wokół Bauhausu

3 Obok – polscy projektanci i Bauhaus

Nr 20/2024 Promocja dizajnu

3 Dizajn w muzeum