Nr 3/2019 Jaka edukacja?
7 Kolorowa strona Bauhausu

Nr 3/2019 Jaka edukacja?

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Umiejętności projektowe przyszłości

  3. Edukacja projektantów wzornictwa wobec kryzysu

  4. Wobec świata na rozdrożu – nowe formy kształcenia dizajnerów

  5. Wyspa, czyli o metodyce kształcenia projektantów wzornictwa

  6. Utracone doświadczenie. Praktyczna edukacja projektowa w czasach cyfrowej rewolucji

  7. Społeczne oddziaływanie dizajnu – wnioski dla nauczania komunikacji wizualnej

  8. Kolorowa strona Bauhausu


7 Kolorowa strona Bauhausu

Dydaktyka w zakresie projektowania kolorystyki w szkołach wzornictwa stanowi pole często niedoceniane, a decyzje dotyczące wyboru barwy są dokonywane w dużym stopniu na podstawie doświadczenia z zakresu sztuki. Tymczasem w stanowiącym podstawowy punkt odniesienia dla większości uczelni projektowych rewolucyjnym programie Bauhausu teoria i praktyka barwy stanowiły ważny filar kształcenia. W działalność szkoły zaangażowani byli jako nauczyciele najbardziej znani XX-wieczni teoretycy wiedzy o barwie – Johannes Itten i Josef Albers. Funkcjonował tam, równorzędnie do warsztatów drewna, metalu, szkła czy ceramiki, warsztat barwy (farbe). Zrealizowane przez studentów projekty w zakresie kolorystyki stanowiły dla szkoły istotne źródło dochodu. W swoim artykule spróbuję zaprezentować zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty kursu Bauhausu w zakresie barwy, a także ich ewolucję w trakcie 14 lat istnienia szkoły.