Nr 9/2021 Projektowanie kultury
1 Rzeczy i ich biografie w scenariuszach zmiany społecznej

Nr 9/2021 Projektowanie kultury

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Rzeczy i ich biografie w scenariuszach zmiany społecznej

  3. Narracja wpasowana w przestrzeń, czyli czym jest projektowanie wystaw

  4. Dizajn poznański. Odsłona czasów PRL-u

  5. Kultura ekranowa. O strategiach projektowych kolektywu panGenerator

  6. Autor robi szpagat

  7. Kultura, polityka i pieniądze. Projektowanie dla sektora kultury*


1 Rzeczy i ich biografie w scenariuszach zmiany społecznej

Krytyka sposobów, na jakie uporządkowane są nasze światy społeczne, jest obszarem codziennych, indywidualnych i zbiorowych praktyk. Obiektem tych działań jest kultura, a konkretnie te jej obszary, gdzie dostrzegamy jakiegoś rodzaju zakłócenie, niewłaściwe uporządkowanie, brak lub nadmiar. W działania zorientowanych na rozwiązywanie problemów technicznych, społecznych, politycznych, a nawet moralnych zaangażowani są nie tylko aktorzy, idee i instytucje, ale również obiekty: budynki, narzędzia, ubrania, dokumenty, pojazdy. Artykuł poświęcony jest roli i charakterowi przedmiotów, które pojawiają się w dwóch sposobach naprawiania porządków żywnościowych: pomocy żywnościowej oraz działań proekologicznych. Na podstawie materiału zebranego w trakcie jakościowych badań socjologicznych zobrazowana zostanie teza o projektowaniu rozwiązań społecznych i wprowadzaniu innowacji społecznych za pomocą i z udziałem rzeczy. Przykłady empiryczne są odniesieniem dla charakterystyki roli, jaką w naprawianiu społecznych porządków może przyjąć osoba projektująca oraz o samym procesie dizajnu dla zmiany.