Nr 7/2020 Proces projektowy
1 Po co dzisiaj badać i opisywać proces projektowy

Nr 7/2020 Proces projektowy

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Po co dzisiaj badać i opisywać proces projektowy

  3. Design thinking nie wystarczy

  4. Odczytywanie niewypowiedzianego

  5. Badania, które pomagają projektować

  6. Czy boty przyspieszą rewolucję na rynku badań?

  7. Zrównoważony rozwój i dizajn opakowań. W poszukiwaniu problemu projektowego


1 Po co dzisiaj badać i opisywać proces projektowy

Jak przebiega proces projektowy w XXI wieku? Jak rewolucja technologiczna wpłynęła na dizajn? Co zmieniło się w procesie projektowym od końca lat 60. XX wieku i jakie są prognozy na przyszłość?

Pytania o proces projektowy w różnych dziedzinach dizajnu skłoniły autorkę do przeprowadzenia badań weryfikujących deklaracje firm, studiów, zespołów projektowych o stosowanych procesach, metodach i narzędziach. Przeprowadzono kilkanaście wywiadów z projektantkami i projektantami, a dla potwierdzenia tez z nich wynikających uzupełniono je o odpowiedzi zgromadzone za pośrednictwem kwestionariusza online. Pytania dotyczyły elementów procesu, a także metod i narzędzi stosowanych w jego trakcie. Uzyskane informacje pozwoliły scharakteryzować proces projektowy w czterech dziedzinach: projektowania produktu lub strategii wzorniczej (3D), projektowania identyfikacji wizualnej i grafiki użytkowej (2D), produktu lub usługi cyfrowej (UX/UI) oraz projektowania usług (service design). Pozwoliło to opisać główne etapy i składniki, a także zaobserwować zmiany wynikające z rozwoju technologii informatycznych i przemysłowych, dostępu do internetu oraz wpływu nauk społecznych (antropologii, psychologii, socjologii) na jego przebieg.