dr Magdalena Małachowska

Strateżka i badaczka. Na co dzień używa dizajnu jako narzędzia zmiany w organizacjach. Specjalizuje się w projektowaniu usług. Działa na styku wielu dyscyplin. Doktorat z ekonomii uzyskała na Uniwersytecie Szczecińskim w obszarze innowacji usługowych i sieciowania. Obecnie wykłada na Wydziale Wzornictwa  Akademii Sztuki w Szczecinie. Bada zależności i powiązania pomiędzy projektowaniem a biznesem. Jest współzałożycielką Service Design Polska , który koncentruje się na podnoszeniu świadomości i rozpowszechnianiu wiedzy w zakresie projektowania usług w Polsce. Współtworzy Stowarzyszenie Media Dizajn , gdzie wdraża zrównoważone i innowacyjne pomysły w sektorze kreatywnym. Mieszka w Szczecinie, w mieście, które pachnie czekoladą.

LinkedIN 

Nr 7/2020 Proces projektowy

2 Design thinking nie wystarczy