Nr 14/2022 Wokół cyrkularności
3 Cykl: odbierz, przetwórz, wdróż i powtórz. Rola recyklatu we współczesnym projektowaniu – rozważania na temat surowca

Nr 14/2022 Wokół cyrkularności

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Circular economy i circular design – jak tworzyć innowacje, których potrzebujemy

  3. Po co komu cyrkularność w projektowaniu? Wartość i potencjał

  4. Cykl: odbierz, przetwórz, wdróż i powtórz. Rola recyklatu we współczesnym projektowaniu – rozważania na temat surowca

  5. Gospodarka cyrkularna jako lek na kapitalizm

  6. Wszystko jest naturą – kosmiczny symbiocen

  7. W polu regeneracji

  8. Cyrkularność pomysłów i idei zrównoważonego rozwoju – perspektywa antropologiczna a jedzenie


3 Cykl: odbierz, przetwórz, wdróż i powtórz. Rola recyklatu we współczesnym projektowaniu – rozważania na temat surowca

Jedną z większych, pod względem masy, grup odpadów na świecie są zużyte opony. 
W związku z ciągłym wzrostem liczby zużywanych produktów tego rodzaju i długim czasem ich biodegradacji, wynoszącym nawet do 100 lat, stare opony są istotnym zagrożeniem dla środowiska. Ustawa o zaprzestaniu produkcji samochodów spalinowych i zastąpieniu ich pojazdami o napędzie elektrycznym nie rozwiązuje sprawy opon, które przy rosnącej ogólnej liczbie aut i tak będą rosnącym problemem, a nie wiemy jeszcze, czy ich zużycie w samochodach elektrycznych nie będzie większe.

Dzisiaj recyklat z zużytych opon stosuje się najczęściej jako domieszki lub dodatki na przykład do asfaltu albo w połączeniu z klejami lub żywicami poliuretanowymi jako podkłady na nawierzchnie sportowe czy place zabaw. To ostatnie połączenie nie nadaje się do recyklingu. Odpowiedzialne projektowanie uwzględniające odzysk materiałów i świadomy zrównoważony rozwój w produkcji, zwłaszcza w małych firmach, to jednak zdecydowanie mniejszość rynku.

Jako studio projektowe FuseLab  opracowaliśmy setki próbek materiałów na bazie tworzyw sztucznych z odzysku w połączeniu z recyklatem z zużytych opon samochodowych czy trocin drewnianych. Ze wszystkich materiałów opracowanych i zbadanych największe możliwości zastosowań prezentuje przetworzony recyklat zawierający gumy z opon połączony z recyklatem z HDPE. Materiał ten wykazał się najwyższą wartością udarności oraz elastycznością podczas prób ściskania. Oznacza to, że może znaleźć zastosowanie w elementach, od których wymagana jest właśnie odporność na ściskanie i uderzenia.