fot. Ruben Binnendijk

Aleksandra Gracjasz

Doktorantka w Instytucie Antropologii Kulturowej i Socjologii Rozwoju na Uniwersytecie w Lejdzie, gdzie wykonuje badania w ramach projektu badawczego Food Citizens? Collective Food Procurement in European Cities: Solidarity and Diversity, Skills and Scales. Zdobyła tytuł magistra antropologii kulturowej na Utrecht University oraz obroniła licencjat z socjologii na University of York. W 2017 roku otrzymała nagrodę za najlepszą pracę magisterską na Wydziale Antropologii Kulturowej Uniwersytetu w Utrechcie.

fot. Ruben Binnendijk

Nr 14/2022 Wokół cyrkularności

7 Cyrkularność pomysłów i idei zrównoważonego rozwoju – perspektywa antropologiczna a jedzenie