Paulina Grabowska

Projektantka innowacji w zakresie zrównoważonego i regeneratywnego rozwoju. W swoim studiu NAS-DRA Conscious Design  od ponad dziesięciu lat bada oraz projektuje wzorce gospodarki o obiegu zamkniętym, procesy łagodzenia zmian klimatu, a także wykorzystanie różnego typu zanieczyszczeń jako zasobów. Projektuje oraz dostarcza systemy łączące farmy żywności z oświetleniem terapeutycznym. W swoich realizacjach wykorzystuje ekologiczne materiały, zieleń funkcjonalną i mikroorganizmy. Ponadto pomaga firmom i organizacjom zmniejszyć ich materialny oraz cyfrowy ślad ekologiczny. Jest wykładowczynią biodizajnu w School of Form na Uniwersytecie SWPS oraz należy do Brain Trust Boma Global. Pracuje jako ekspertka w międzynarodowym projekcie Food Trails (inicjatywa UE Food2030), wspierającym tworzenie i rozwój zrównoważonych systemów żywnościowych w Warszawie. Od 2021 roku reprezentuje Instytut Polski w Nowym Jorku w ramach inicjatywy ECO Solidarity, związanej z platformą Wanted Design Manhattan.

Nr 14/2022 Wokół cyrkularności

5 Wszystko jest naturą – kosmiczny symbiocen