8/2021 Dizajn z Poznania
7 Zrównoważony rozwój i dizajn opakowań. W poszukiwaniu problemu projektowego

8/2021 Dizajn z Poznania

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Rajmund Teofil Hałas. Historia polskiego meblarstwa

  3. Meblościanka. Mapa wielokrotnych narodzin idei

  4. Hotel Merkury w Poznaniu – modernistyczny gesamtkunstwerk

  5. Bazart. Poznańska galeria sztuki i dizajnu z lat 80. XX wieku

  6. Dizajn poznański. Odsłona współczesna

  7. Meblowanie miasta na przykładzie Poznania

  8. Zrównoważony rozwój i dizajn opakowań. W poszukiwaniu problemu projektowego


7 Zrównoważony rozwój i dizajn opakowań. W poszukiwaniu problemu projektowego

W niniejszym tekście autor przygląda się alternatywnym koncepcjom projektowania opakowań, poszukując jednocześnie odpowiedzi na pytanie, skąd bierze się tak poważny problem odpadów opakowaniowych – pomimo zaangażowania systemów prawa, gospodarki, instytucji pozarządowych i rozwijających się technologii z obszaru LCA (life cycle assessment), sytuacja nie jest opanowana. W Wielkiej Brytanii w ciągu roku wytwarza się około 10 milionów ton odpadów opakowaniowych, podczas kiedy w Stanach Zjednoczonych jest to 68 milionów ton. Według Eurostatu sektory, które są w głównej mierze odpowiedzialne za generowanie śmieci opakowaniowych to gospodarstwa domowe i usługi. W artykule pada pytanie, ale odpowiedź na nie nie jest prosta ani przyjemna – dla użytkowników, projektantów, generalnie: społeczeństwa.