Nr 6/2020 Zawód projektant
4 Polski projektant komunikacji wizualnej wczoraj i dziś

Nr 6/2020 Zawód projektant

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Zawód dizajner – od plastyka do product managera

  3. Odmienne stany świadomości. Czy można połączyć projektowanie w realiach rynkowych z myśleniem akademickim?

  4. Wespół w zespół

  5. Polski projektant komunikacji wizualnej wczoraj i dziś

  6. Projektowanie produktów z praktycznego punktu widzenia

  7. Czemu i komu służy wyobraźnia


4 Polski projektant komunikacji wizualnej wczoraj i dziś

Artykuł jest próbą opisu procesu ewolucji polskiego projektanta komunikacji wizualnej od drugiej połowy lat 90. XX wieku po dzień dzisiejszy. W tekście wskazano zasadnicze zmiany w wykształceniu, przygotowaniu do zawodu, specjalizacji, a także społecznej percepcji zawodu projektanta. Przede wszystkim przedstawiono proces kształtowania się pozycji projektanta komunikacji wizualnej w Polsce, wskazując na determinację i bezpośrednią rolę samych dizajnerów w procesie budowania swojej tożsamości oraz miejsca w społeczeństwie. Omówiono różnorodne czynniki determinujące rozwój projektanta 2D kiedyś i obecnie. W tym kontekście podkreślono fakt bezprecedensowych w skali i nieoczywistych aktywności polskich projektantów, wykraczających poza ściśle rozumiane prace projektowe (między innymi działalność publicystyczną, organizacyjną, kuratorską, popularyzatorską). Opisano – pobieżnie ze względu na obszerność zagadnienia – fenomen kwartalnika projektowego „2+3D” oraz to, w jaki sposób ukształtował trzy generacje polskich projektantów na przestrzeni ostatnich 20 lat. Zwrócono uwagę na różnice między wsparciem instytucjonalnym, a jego brakiem. Scharakteryzowano działalność dwóch, różnorodnych pod względem zasięgu działań przykładowych organizacji w kontekście wsparcia środowiska projektantów w rozwoju dyscypliny i współpracy z przedsiębiorcami. Autor konkluduje, że świadomość, specjalizacja i jakość pracy polskich projektantów komunikacji wizualnej reprezentują dziś wysokie standardy. Jest to efekt starań i pracy kilku generacji polskich projektantów komunikacji wizualnej, bez szczególnego wsparcia instytucji, zwłaszcza centralnych. Obecny poziom projektowania, ale także status zawodu i godne wynagrodzenia, to suma pracy u podstaw dizajnerów generacji X, ale również twórczego jej wykorzystania przez młodsze pokolenie, które doprowadziło do wyniesienia polskiej komunikacji wizualnej na bardzo wysoki poziom.