fot. Małgorzata Adamczewska

dr hab. Marek Adamczewski

Mieszka w Gdańsku, zajmuje się projektowaniem produktu, design management i dydaktyką. Na koncie ma blisko 300 wdrożonych do produkcji projektów, głównie kompleksowych opracowań wzorniczych, w tym ponad 20 pojazdów szynowych. Projektuje w interdyscyplinarnych zespołach, od 2003 roku w pracowni projektowej maradDesign. Kurator i projektant wielu wystaw, członek jury wielu konkursów wzorniczych, konsultant merytoryczny i współautor programu Wzornictwo Biznes Zysk. Kierownik Pracowni Projektowania Produktu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, wykładowca studiów podyplomowych Total Design Management (IWP i Szkoła Biznesu PW w Warszawie). Członek Rady Doskonałości Naukowej, Profesor Honorowy Politechniki Warszawskiej. Designer Roku 2006 (tytuł przyznany zespołowi przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego).

fot. Małgorzata Adamczewska

Nr 6/2020 Zawód projektant

1 Zawód dizajner – od plastyka do product managera