Nr 13/2022 Badanie i projektowanie
4 Jak wyjść poza antropocentryzm badań w projektowaniu?

Nr 13/2022 Badanie i projektowanie

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Między badaniem a projektowaniem

  3. Badania w leanowym procesie projektowania produktu

  4. Z perspektywy materiałów

  5. Jak wyjść poza antropocentryzm badań w projektowaniu?

  6. Problem odbiorcy w projektowaniu (komunikacji)

  7. W napięciu: rzemiosło, dizajn i technologia

  8. Zrównoważone struktury „formoaktywne”. Metodologia badań projektowych w dwóch skalach


4 Jak wyjść poza antropocentryzm badań w projektowaniu?

Artykuł prezentuje refleksję na temat postantropocentrycznych metod badawczych w projektowaniu, rozpatrywanych na przykładzie dwóch badawczych case study: tworzenia person obiektów oraz wielogatunkowej etnograficznej fikcji projektowej. Wskazując na współczesny kontekst katastrofy klimatycznej jako rzeczywistego wyzwania projektowego, ale i metafory, krytycznej fabulacji naszych czasów, autorka zwraca uwagę na konieczność wypracowania nowej relacji badań akademickich i projektowania, opartej na integracji pogłębionego rozumienia kontekstu, eksperymentalnej metodologii i badawczej kreatywności.